Verbouw en renovatie


We zijn sterk in het realiseren van woningverbeteringen waarbij het originele karakter behouden blijft of zelfs wordt teruggebracht. Door in de zelfde stijl subtiele aanpassingen aan te brengen blijft het originele karakter behouden en kan de woning voldoen aan de huidige kwaliteit en comforteisen.

We kunnen uw verbouwing leiden vanaf het eerste contact tot en met het moment dat we u ‘veel woonplezier’ toewensen.

Na de eerste kennismaking zullen we samen inventariseren wat uw wensen en wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke project. Samen met u bepalen we waarom welke materialen en constructies we juist wel, of juist niet gebruiken.

Zonodig kunnen hierna de tekeningen gemaakt worden of indien gewenst kunnen we het project ook door een architect laten uitwerken.

Na de goedkeuring van eventuele aanvragen kan er begonnen worden met het daadwerkelijk bouwend uitvoeren van het project. Door bewust te kiezen voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen wordt het woongenot verder vergroot. Na de afronding volgt de oplevering en de evaluatie.