Leveringsvoorwaarden


Wij leveren onze diensten onder de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een overeenkomst voor aanneming van werk en een overeenkomst voor aanneming van werk in regie.


PDF:

AVA 1992, overeenkomst voor aanneming van werk
AVA 1992, overeenkomst voor aanneming van werk in regie

Voor het lezen van pdf bestanden is Acrobat Reader noodzakelijk.
Deze kunt u downloaden van: Adobe.com