Duurzaam ecologisch bouwen


Ecologisch bouwen is het verweven van bouwtechnische en ecologische kennis, waardoor er met natuurlijke en ecologisch verantwoorde materialen en constructies gebouwd wordt.

Het unieke van ons concept is dat er op nuchtere wijze bewust wordt omgegaan met kennis, bouwprincipes en materiaalkeuzes.
In overleg met u wordt er gekeken welke bouwprincipes en materialen er gebruikt kunnen worden en waarom. Ecologisch bouwen is veel meer dan alleen een modeterm, het is het bewust kiezen voor bepaalde materialen, produkten en constructies. Hierdoor ontstaat er een beter, milieubewuster en duurzamer eindresultaat.

De sfeer in een huis wordt bepaald door de gebruikte materialen en constructies. Het binnenklimaat heeft uiteraard invloed op uw welzijn en uw gezondheid. Ecologische en natuurlijke materialen geven een beduidend aangenamere sfeer dan de reguliere materialen. De natuurlijke materialen die wij gebruiken zorgen dan ook voor een uitgebalanceerd en gezond binnenklimaat. De woning ademt een sfeer van welbehagen, geborgenheid en rust.

Natuurlijke en ecologische isolatiematerialen zijn gemaakt van materialen die van nature vocht- en temperatuur regulerend zijn. Bovendien geven deze materialen geen gezondheidsrisico’s bij de verwerking en zijn dus beter voor de bewoners, het milieu en het klimaat.
Bovendien hebben ecologische materialen nog een eigenschap die de reguliere materialen niet hebben. Ze kunnen zeer goed zonnewarmte bufferen. Zo blijft de woning in de winter warmer en in de zomer beduidend koeler. Hierdoor is airconditioning in deze zomerkoele woningen overbodig.

’s Winters warm, ‘s zomers koel, uitstekende geluidisolatie en bovendien zijn de gebruikte constructies damp-open. Dit laatste wil zeggen dat de woning wind- en luchtdicht geconstrueerd wordt waarbij leefvocht, zonder schade, door de constructie van binnen naar buiten kan diffunderen. Door deze actief dampdoorlatende bouw wordt een ongeëvenaard comfortabel en uitgebalanceerd woonklimaat met het laagste energieverbruik gerealiseerd. Door in een damp-open constructie te werken met ecologische en natuurlijk vernieuwbare grondstoffen is dit de beste keuze. Het is dé toekomst.

Wij bouwen met materialen en produkten van hoge kwaliteit en verwerken deze met vakmanschap waardoor er een ongeëvenaard kwaliteitsprodukt wordt opgeleverd.